Content Access
Content Menu Access
Search results on Journals and newsletters

Search criteria used

Number of matches:  1
Redefine search
Sort by 


  • Catalan Writing
    Catalan Writing
    Publisher: Departament de Cultura
    ISSN: 0214-3089
    Summary [1988-1995] Publicació semestral en llengua anglesa, destinada a donar a conèixer la literatura catalana i a difondre la producció literària actual enllà dels territoris d'implantació natural del català. Publicació semestral.

Publication searcher


Advanced search

Fragments   


L'any 1905 un esdeveniment d'importància determinava noves orientacions del catalanisme. Per una caricatura del setmanari ¡Cu-cut! al·lusiva al desastre ...[+]
 

Cart

0 Selected products

Legal Notice | Accessibility | Terms and conditions | Suport | About gencat | © Generalitat de Catalunya