Accés al contingut
Accés al menú de continguts
Revistes i butlletins
Paraules del títol
Títol
Matèria
ISSN
 (exemple: 0213-473X)


 • IURIS, 2
  IURIS, 2
  Editor: Dept. de Justícia

 • Justiforum
  Justiforum
  Editor: Dept. de Justícia
  ISSN: 1134-3923
  Resum Del 1986 al 1994, aquesta revista es publicà amb la capçalera "Papers d'Estudisi Formació". Tracta temes diversos relacionats amb les competències i activitats del Departament de Justícia, com les actuacions en matèria de justícia juvenil, el règim lingüístic de l'Administració de Justícia a Catalunya o les activitats formatives a diversos nivells. Actualment ja no s'edita.

 • Justiforum,01
  Justiforum,01
  Editor: Dept. de Justícia

 • Llengua i Dret
  Llengua i Dret
  Editor: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  ISSN: 0212-5056
  Resum Publicació semestral d'estudi i informació sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el règim jurídic de l'ús de les llengües i la planificació lingüística.Els articles es publiquen en la llengua original i inclou resums en anglès. A partir del número 50 s'edita també en versió electrònica.

 • Llengua i ús
  Llengua i ús
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 1134-7724
  Resum Revista quadrimestral que informa sobre les principals línies d'actuació i els objectius a assolir en el procés de normalització de la llengua catalana, amb eltractament de temes d'actualitat relacionats amb el seu ús en els més diversos àmbits. El número 40 és el darrer en versió impresa. Continua en edició digital.

 • Llengua i ús, 1
  Llengua i ús, 1
  Editor: Dept. de Cultura

 • Medi ambient
  Medi ambient
  Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 1130-4022
  Resum Publicació periòdica quadrimestral que té com a objectiu informar i sensibilitzar l'opinió pública sobre aquelles qüestions que se susciten al voltant del mediambient. Esdevé un marc de debat i un espai per al coneixement d'avenços, programes, projectes i actuacions que es produeixin a Catalunya i arreu del món.

 • Mnemòsine, núm. 1, any 2004
  Mnemòsine, núm. 1, any 2004
  Editor: Dept. de Cultura

 • Món Laboral
  Món Laboral
  Editor: Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
  ISSN: 0213-5388
  Resum Revista semestral d'estudis, dades, informació i reflexió sobre el món del treball. Adreçada no sols als especialistes del dret laboral, sinó també als empresaris, treballadors i organitzacions, amb especial atenció als països de la Unió Europea. Conté un resum en castellà i anglès. El núm. 0 surt el juliol de 1986. Actualment ja no s'edita.

 • Nota conjuntura econòmica
  Nota conjuntura econòmica
  Editor: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  ISSN: 1135-4615
  Resum Publicació periòdica que analitza l'evolució de l'activitat econòmica, la dinàmica empresarial, el mercat de treball, el comerç exterior i la inversió estrangera, l'evolució dels preus i dels salaris i les finances del sector públic de la Generalitat.

 • Nota d'Economia
  Nota d'Economia
  Editor: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  ISSN: 0213-3644
  Resum Revista de periodicitat quadrimestral que té com a objectiu potenciar l'anàlisii la reflexió de qualitat entre els experts, tant del món acadèmic com de l'administració, sobre temes de rellevànica i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic, que són tractats de forma monogràfica a cada número. Inclou els resums dels darrers Papers de Treball publicats pel Departament d'Economia i Finances, accessibles a la web: gencat.cat/economia/departament/publicacions/nota/index.html.

 • Nota d'Economia, 54
  Nota d'Economia, 54
  Editor: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • Notes Informatives, núm. 17
  Notes Informatives, núm. 17
  Editor: Dept. de la Presidència

 • Papers d'Estudis i Formació
  Papers d'Estudis i Formació
  Editor: Dept. de Justícia
  ISSN: 0213-6015
  Resum Òrgan d'informació sobre les activitats del Departament de Justícia i d'intercanvi de reflexions sobre la temàtica d'aquest departament, editat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Actualment ja no s'edita. Vegeu Justiforum.

 • Papers estudis i form. 1986-93
  Papers estudis i form. 1986-93
  Editor: Dept. de Justícia
  ISSN: 0213-6015
  Resum Recull sistemàtic i estructurat tant per autors com per matèries de la revista "Papers d'Estudis i Formació" des del seu inici.

 • Perspectives territorials
  Perspectives territorials
  Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 1579-3354
  Resum Revista que té com a propòsit recollir i divulgar entre els especialistes el contingut essencial dels treballs que promou el Departament en el marc de la seva responsabilitat de planificació.

 • Quaderns Avaluació
  Quaderns Avaluació
  Editor: Dept. d'Ensenyament
  ISSN: 1885-9038
  Resum Publicació periòdica quadrimestral que vol ser una eina de comunicació directa amb els centres educatius i d'altres organismes interessats en la qualitat de l'educació. Ofereix informacions dels estudis d'avaluació realitzats pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu o per altres institucions, així com reflexions sobre temàtiques relacionades amb l'avaluació.

 • Quaderns de Medi Ambient
  Quaderns de Medi Ambient
  Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 1134-587X
  Resum Publicació que aborda qüestions diverses relacionades amb elmedi ambient, des de les més tradicionals com la gestió de residus, fins a la utilització de les noves tecnologies com Internet per difondre la informació ambiental.

 • Quaderns de Medi Ambient, 1
  Quaderns de Medi Ambient, 1
  Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat

 • Quaderns del CAC
  Quaderns del CAC
  Editor: Consell de l'Audiovisual de Catalunya
  ISSN: 1138-9761
  Resum Revista que impulsa el diàleg i la reflexió sobre la comunicació audiovisual i les empreses, organitzacions i mitjans de comunicació que hi operen a partir de qüestions relacionades amb aquests mitjans, tant de Catalunya com de la resta d'Europa. S'hi publiquen també els informes periòdics del Consell de l'Audiovisuala Catalunya. El Consell és un ens públic, independent de les Administracions públiques, que té com a missió vetllar pel respecte dels drets i les llibertats reconeguts a la Constitució i a l'Estatut en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisuals.

< Anterior 1  2  3  4  Següent > 

Fragments   


"Les terres només donaven per menjar i els cèntims anaven a fora a guanyar-los" [+]
 

Cistella

0 Productes escollits
Avís legal | Accessibilitat | Condicions d'ús | Suport | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya