Accés al contingut
Accés al menú de continguts
Revistes i butlletins
Paraules del títol
Títol
Matèria
ISSN
 (exemple: 0213-473X)


  • De Museus: Quaderns de museologia i museografia
    De Museus: Quaderns de museologia i museografia
    Editor: Dept. de Cultura
    ISSN: 0214-2414
    Resum [1988-1996] Quaderns de museologia i museografia és el subtítol que manifesta més explícitament el radi d'acció d'aquesta revista semestral. Componen el contingut estudis, informes, cròniques i bibliografia que no sols incideixen en el terreny museístic català, sinó que s'interessen per la temàtica a nivell mundial. Eina de treball indispensable, doncs, per a tots els qui treballen en aquest camp.

  • Documents de Treball
    Documents de Treball
    Editor: Dept. de la Presidència
    ISSN: 0213-5175
    Resum [1992-1995] Publicació periòdica adreçada a un públic especialitzat que desitja aprofundir aspectes concrets de la realitat comunitària europea. De periodicitat irregular, deixa de publicar-se el desembre de 1995.

  • Empúries
    Empúries
    Editor: Dept. de Cultura
    ISSN: 0213-9278
    Resum [1998-2007] Publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat; una d'estudis, amb articles analítics o concrets, de tema lliure, i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

  • Espais
    Espais
    Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
    ISSN: 0213-5639
    Resum [1986-2006] Publicació periòdica bimestral que, mitjançant el tractament de temes monogràfics, pretén aportar idees i dades sobre l'organització de l'espai i del territori, de l'edificació i de les infraestructures a Catalunya.

  • Fòrum
    Fòrum
    Editor: Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
    ISSN: 1134-8356
    Resum [1994-1997] Revista que es configura bàsicament en dues grans parts netament diferenciades. A la primera hi trobarem articles dedicats al tema que s'estudia, mentre que la segona té nou seccions fixes, un apartat de legislació, un de documentació i un de formació.

  • Fulls Econòmics del Sistema Sanitari
    Fulls Econòmics del Sistema Sanitari
    Editor: Dept. de Salut
    ISSN: 0214-7998
    Resum [1989-2010] Informació econòmicosanitària adreçada als professionals de la sanitat i dels sectors que hi estan vinculats que tracta aspectes diversos relacionats amb aquests dos àmbits.

  • Idees
    Idees
    Editor: Dept. de la Presidència
    ISSN: 1575-0914
    Resum [1999- ] Revista trimestral de debat i de reflexió que té com a objectiu establir un marc per a l'anàlisi i la discussió sociològica i ideològica del món actual, més enllà de problemàtiques més immediates. A més de les seccions habituals, cada número presenta un dossier amb intervencions de destacats especialistes.

  • Integració Europea
    Integració Europea
    Editor: Dept. de la Presidència
    ISSN: 0214-3593
    Resum [1988-1993] En la perspectiva del mercat interior europeu del 1992, aquesta revista de periodicitat trimestral sorgeix amb la voluntat d'aconseguir dos objectius prioritaris: donar una informació rigorosa i aprofundida sobre les comunitats europees des d'una òptica pluridisciplinària, i contribuir a la creació d'una terminologia jurídicoeconòmica comunitària en català.

  • IURIS
    IURIS
    Editor: Dept. de Justícia
    ISSN: 1134-8372
    Resum [1994-1995] Revista que pretén convertir-se en uns quaderns de política jurídica, on pugui tenir cabuda la investigació jurídica avançada, en els vessants del dret constitucional, privat, penal, contenciós administratiu o social. Els articles es publiquen respectant la llengua original dels autors.

  • Justiforum
    Justiforum
    Editor: Dept. de Justícia
    ISSN: 1134-3923
    Resum [1994-2000] De 1986 al 1994, aquesta revista es publicà amb la capçalera "Papers d'Estudis i Formació". Tracta temes diversos relacionats amb les competències i activitats del Departament de Justícia, com les actuacions en matèria de justícia juvenil, el règim lingüístic de l'Administració de Justícia a Catalunya o les activitats formatives a diversos nivells.

  • Llengua i ús
    Llengua i ús
    Editor: Dept. de Cultura
    ISSN: 1134-7724
    Resum [1994-2008] Revista quadrimestral que informa sobre les principals línies d'actuació i els objectius a assolir en el procés de normalització de la llengua catalana, amb el tractament de temes d'actualitat relacionats amb el seu ús en els més diversos àmbits. El número 40 és el darrer en versió impresa. Continua en edició digital a http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llengua_i_us/.

  • Mnemòsine
    Mnemòsine
    Editor: Dept. de Cultura
    ISSN: 1698-109X
    Resum [ Publicació del Museu d'Història de Catalunya en coedició amb l'Associació de Museòlegs de Catalunya, dedicada a l'actualitat museística del país.

  • Món Laboral
    Món Laboral
    Editor: Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
    ISSN: 0213-5388
    Resum [1986-2011] Revista semestral d'estudis, dades, informació i reflexió sobre el món del treball. Adreçada no sols als especialistes del dret laboral, sinó també als empresaris, treballadors i organitzacions, amb especial atenció als països de la Unió Europea. Conté un resum en castellà i anglès.

  • Nota conjuntura econòmica
    Nota conjuntura econòmica
    Editor: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
    ISSN: 1135-4615
    Resum [1995-2008] Publicació periòdica que analitza l'evolució de l'activitat econòmica, la dinàmica empresarial, el mercat de treball, el comerç exterior i la inversió estrangera, l'evolució dels preus i dels salaris i les finances del sector públic de la Generalitat.

  • Nota d'Economia
    Nota d'Economia
    Editor: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
    ISSN: 0213-3644
    Resum [1983-2012] Revista de periodicitat quadrimestral que té com a objectiu potenciar l'anàlisi i la reflexió de qualitat entre els experts, tant del món acadèmic com de l'administració, sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic, que són tractats de forma monogràfica a cada número. Inclou els resums dels darrers Papers de Treball publicats pel Departament d'Economia i Finances.

  • Notes Informatives
    Notes Informatives
    Editor: Dept. de la Presidència
    ISSN: 0213-4167
    Resum Publicació periòdica sobre temes monogràfics relacionats amb la Comunitat Europea i amb el món europeu en general. Els plantejaments de síntesi i el seu caràcter didàctic la fan apta per a tota mena de lectors.

  • Papers d'Estudis i Formació
    Papers d'Estudis i Formació
    Editor: Dept. de Justícia
    ISSN: 0213-6015
    Resum Òrgan d'informació sobre les activitats del Departament de Justícia i d'intercanvi de reflexions sobre la temàtica d'aquest departament, editat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Actualment ja no s'edita. Vegeu Justiforum.

  • Perspectives territorials
    Perspectives territorials
    Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
    ISSN: 1579-3354
    Resum Revista que té com a propòsit recollir i divulgar entre els especialistes el contingut essencial dels treballs que promou el Departament en el marc de la seva responsabilitat de planificació.

  • Quaderns d'avaluació
    Quaderns d'avaluació
    Editor: Dept. d'Ensenyament
    ISSN: 1885-9038
    Resum Publicació periòdica quadrimestral que vol ser una eina de comunicació directa amb els centres educatius i d'altres organismes interessats en la qualitat de l'educació. Ofereix informacions dels estudis d'avaluació realitzats pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu o per altres institucions, així com reflexions sobre temàtiques relacionades amb l'avaluació.

  • Quaderns de la Mediterrània
    Quaderns de la Mediterrània
    Editor: Dept. d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
    ISSN: 1577-9297
    Resum Publicació de periodicitat semestral que sorgeix de la voluntat, per part de l'IEMed, de contribuir a l'estudi de la Mediterrània fent difusió d'aspectes d'actualitat com ara les migracions, la mutació de valors o els processos sociològics, econòmics i polítics dels pobles que hi habiten, i que promou el diàleg intercultural. Cada número dedica un dossier central a un tema determinat, a més d'incloure articles sobre temes candents, una miscel·lània sobre aspectes culturals, antropològics i sociològics, i una secció de ressenya de llibres.

< Anterior 1  2  3  Següent > 

Fragments   


L'Espanya de 1975, i no diguem ja la Catalunya d'aquell any, eren països damunt dels quals, en tants aspectes, la trepitjada assassina del franquisme ...[+]
 

Cistella

0 Productes escollits
Avís legal | Accessibilitat | Condicions d'ús | Suport | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya