Accés al contingut
Accés al menú de continguts
Revistes i butlletins
Paraules del títol
Títol
Matèria
ISSN
 (exemple: 0213-473X)


 • Crònica d'Ensenyament
  Crònica d'Ensenyament
  Editor: Dept. d'Ensenyament
  ISSN: 0214-0187
  Resum Revista d'informació, opinió i debat sobre el món de l'educació. L'objectiu és facilitar una plataforma viva de reflexió i debat, en un moment d'innovació i decanvi al món de l'ensenyament, que contribueixi a l'adequació dels centres docents, de qualsevol nivell, a les exigències de la societat futura.

 • Cultura. Cinquena època
  Cultura. Cinquena època
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 0213-473X
  Resum La difusió, l'extensió, el desplegament dels béns culturals i, en definitiva, el foment de la cultura, és l'objectiu d'aquesta revista a l'abast de tothom. El primer número d'aquesta revista, surt el maig de 1986 i la seva periodicitat és mensual. Editada pel propi Departament i dirigida per J. Castellar-Gassol. El desembre del mateix any es publica l'últim número. El desembre de 2007 inicia una nova època.

 • Cypsela
  Cypsela
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 0213-3431
  Resum Revista d'arqueologia que s'estructura en un bloc dedicat a un tema monogràfic,un segon apartat que recull estudis diversos i dos apartats més amb bibliografia i ressenyes bibliogràfiques, respectivament.

 • Cypsela, 12
  Cypsela, 12
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 0213-3431

 • Cypsela, 17
  Cypsela, 17
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 0213-3431
  Resum Darrera edició de la revista bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya dedicada a treballs de recerca sobre la prehistòria i la protohistòria de Catalunya ila Mediterrània occidental fins a l'època ibèrica. Tema monogràfic sobre el temps a la prehistòria a Catalunya, datacions i seqüències culturals de l'holocè a l'edat del ferro (12000 - 650 CAL ANE).

 • De Museus
  De Museus
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 0214-2414
  Resum Quaderns de museologia i museografia és el subtítol que manifesta més explícitament el radi d'acció d'aquesta revista semestral. Componen el contingut estudis,informes, cròniques i bibliografia que no sols incideixen en el terreny museístic català, sinó que s'interessen per la temàtica a nivell mundial. Eina de treball indispensable, doncs, per a tots els qui treballen en aquest camp.

 • Documents de Treball
  Documents de Treball
  Editor: Dept. de la Presidència
  ISSN: 0213-5175
  Resum Publicació periòdica adreçada a un públic especialitzat que desitja aprofundir aspectes concrets de la realitat comunitària europea. De periodicitat irregular,deixa de publicar-se el desembre de 1995.

 • Empúries
  Empúries
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 84-393-4686-7
  Resum Publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat; una d'estudis, amb articles analítics o concrets, de tema lliure, i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

 • Empúries, 51 Fora places públi
  Empúries, 51 Fora places públi
  Editor: Dept. de Cultura
  ISSN: 0213-9278

 • Espais
  Espais
  Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 0213-5639
  Resum Publicació periòdica bimestral que, mitjançant el tractament de temes monogràfics, pretén aportar idees i dades sobre l'organització de l'espai i del territori, de l'edificació i de les infrastructures a Catalunya.

 • Espais, 47 metrópoli 2010
  Espais, 47 metrópoli 2010
  Editor: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 0213-5639
  Resum Publicació periòdica d'informació i d'aportació d'idees sobre l'organització del'espai i del territori, de l'edificació i de les infrastructures. Aquest número monogràfic inclou articles sobre les projeccions de població de Catalunya i l'àmbit metropolità per al 2010, la rehabilitació d'habitatges, el TGV i el Fòrum 2004, entre d'altres.

 • Fòrum
  Fòrum
  Editor: Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
  ISSN: 1134-8356
  Resum Revista que es configura bàsicament en dues grans parts netament diferenciades.A la primera hi trobarem articles dedicats al tema que s'estudia, mentre que lasegona té nou seccions fixes, un apartat de legislació, un de documentació i un de formació.

 • Fulls econòmics sist. sanit.05
  Fulls econòmics sist. sanit.05
  Editor: Dept. de Salut

 • Idees
  Idees
  Editor: Dept. de la Presidència
  ISSN: 1575-0914
  Resum Revista trimestral de debat i de reflexió que té com a objectiu establir un marc per a l'anàlisi i la discussió sociològica i ideològica del món actual, més enllà de problemàtiques més immediates. A més de les seccions habituals, cada número presenta un dossier amb intervencions de destacats especialistes. Consultabletambé a l'adreça: http://www.idees.net.

 • Idees 01 arxipèlag identitat
  Idees 01 arxipèlag identitat
  Editor: Dept. d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 • Idees 25 riquesa ètica nacions
  Idees 25 riquesa ètica nacions
  Editor: Dept. d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  ISSN: 1575-0914

 • IEMed. Mediterranean Yearbook 2015
  IEMed. Mediterranean Yearbook 2015
  Editor: Dept. d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  ISSN: 1698-3068
  Resum Edició en llengua anglesa de l'anuari 2015 de l'Institut Europeu de la Mediterrània que ofereix, amb la contribució de més de seixanta col·laboradors internacionals, un ampli retrat del darrer any a la regió euromediterrània (per àrees geogràfiques i temàtiques). Recull també articles sobre el canvi de rol de l'Estat en els països àrabs, la violència jihaditsta a la regió i la constant mutació geopolítica a la Mediterrània, els perfils de tots els països que integren la Unió per la Mediterrània així com anàlisis dels diferents sectors estratègics que determinen l'estabilitat a la regió, i el dossier centrat en els vint anys del Procés de Barcelona i en l'evolució del veïnatge europeu durant aquest període.

 • Integració Europea
  Integració Europea
  Editor: Dept. de la Presidència
  Resum En la perspectiva del mercat interior europeu del 1992, aquesta revista de periodicitat trimestral sorgeix amb la voluntat d'aconseguir dos objectius prioritaris: donar una informació rigorosa i aprofundida sobre les comunitats europees des d'una òptica pluridisciplinària, i contribuir a la creació d'una terminologia jurídico-econòmica comunitària en català. Aquesta publicació ja no s'edita.

 • IURIS
  IURIS
  Editor: Dept. de Justícia
  ISSN: 1134-8372
  Resum Revista que pretén convertir-se en uns quaderns de política jurídica, on pugui tenir cabuda la investigació jurídica avançada, en els vessants del dret constitucional, privat, penal, contenciós administratiu o social. Els articles es publiquen respectant la llengua original dels autors. Actualment ja no s'edita.

 • IURIS, 1
  IURIS, 1
  Editor: Dept. de Justícia

< Anterior 1  2  3  4  Següent > 

Fragments   


"Les terres només donaven per menjar i els cèntims anaven a fora a guanyar-los" [+]
 

Cistella

0 Productes escollits
Avís legal | Accessibilitat | Condicions d'ús | Suport | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya