Content Access
Content Menu Access
Journals and newsletters
Title words
Title
Subject
ISSN
 (example: 0213-473X)


 • Activitat Parlamentària
  Activitat Parlamentària
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 1577-7162
  Summary [2001- ] Publicació semestral sobre l'activitat del Parlament de Catalunya i la seva relació amb el Govern de la Generalitat. S'estructura en dues parts. La primera fa balanç i ofereix informació sobre l'activitat del Govern de la Generalitat en relació amb el Parlament de Catalunya, de la legislatura en curs i, especialment, de l'últim període de sessions (dades sobre el nombre d'iniciatives, relació de lleis aprovades, etc.). La segona està formada per articles que tracten temes de fons relacionats amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, des d'una perspectiva política, jurídica, històrica, social, etc.

 • Afkar ideas
  Afkar ideas
  Publisher: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
  ISSN: 1697-0411
  Summary Revista trimestral publicada en francès i castellà, editada conjuntament per l'IEMed i Estudios de Política Exterior, on destacats col·laboradors i experts europeus i magrebins analitzen els principals temes de l'agenda política, econòmica i cultural de la Mediterrània occidental.

 • Apunts Educació Física
  Apunts Educació Física
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 0213-3466
  Summary De periodicitat trimestral, ofereix articles originals relacionats amb les ciències de l'activitat física i de l'esport, els àmbits professionals que se'n deriven i la promoció, en general, de la cultura esportiva. A partir del núm. 16 continua en una 2a etapa amb la denominació "Apunts. Educació Física i Esports".

 • Apunts. Educació Física i Esports
  Apunts. Educació Física i Esports
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 0214-8757
  Summary 2a època de la revista "Apunts d'Educació Física", que afegeix "Esports" al seu títol. De periodicitat trimestral, ofereix articles originals relacionats amb les ciències de l'activitat física i de l'esport, els àmbits professionals que se'n deriven i la promoció, en general, de la cultura esportiva. S'edita en català i castellà i inclou resums en anglès de tots els articles.

 • Apunts. Educación Física y Deportes
  Apunts. Educación Física y Deportes
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 1130-250X
  Summary 1a etapa d'aquesta revista trimestral, que ofereix articles originals relacionats amb les ciències de l'activitat física i de l'esport, amb els àmbits professionals que se'n deriven i amb la promoció, en general, de la cultura esportiva. S'edita en català i castellà i inclou resums en anglès de tots els articles.

 • Apunts. Educación Física y Deportes
  Apunts. Educación Física y Deportes
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 1577-4015
  Summary 2a etapa d'aquesta revista trimestral, que ofereix articles originals relacionats amb les ciències de l'activitat física i de l'esport, amb els àmbits professionals que se'n deriven i amb la promoció, en general, de la cultura esportiva. S'edita en català i castellà i inclou resums en anglès de tots els articles.

 • Apunts. Medicina de l'Esport
  Apunts. Medicina de l'Esport
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 0213-3717
  Summary Revista quadrimestral que presenta treballs originals de recerca que tenen com a objectiu el punt de confluència entre la medicina i les diverses modalitats de l'esport. Cada número porta el seu contingut íntegre en català i castellà. La quarta època d'aquesta revista s'inicia el 1986. A partir del número 149 passa a ser una revista gratuïta en format electrònic.

 • Apunts. Medicina de l'Esport
  Apunts. Medicina de l'Esport
  Publisher: Departament de la Presidència
  ISSN: 0212-4009
  Summary Revista quadrimestral que presenta treballs originals de recerca que tenen com a objectiu el punt de confluència entre la medicina i les diverses modalitats de l'esport.

 • Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público
  Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público
  Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  ISSN: 0213-344X
  Summary [1985-2004] Publicació periòdica que aborda, des d'una perspectiva jurídica, aspectes relacionats amb el desenvolupament de les comunitats autònomes i els referits a la temàtica pròpia dels ens locals. S'edita en català i castellà. A partir del número 31 passa a denominar-se Revista Catalana de Dret Públic.

 • Autonomies. Revista catalana de Dret Públic
  Autonomies. Revista catalana de Dret Públic
  Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  ISSN: 0213-3459
  Summary [1985-2004] Publicació periòdica que aborda, des d'una perspectiva jurídica, aspectes relacionats amb el desenvolupament de les comunitats autònomes i els referits a la temàtica pròpia dels ens locals. S'edita en català i castellà. A partir del número 31 passa a denominar-se Revista Catalana de Dret Públic.

 • Bibliografia Nacional de Catalunya
  Bibliografia Nacional de Catalunya
  Publisher: Departament de Cultura
  ISSN: 0212-307X
  Summary [1983-1991] Publicació seriada que l'Institut Català de Bibliografia elabora amb garantia d'exhaustivitat i que compila els registres autoritzats de la producció bibliogràfica nacional de Catalunya. La BNC s'elabora a través d'un sistema automatitzat basat en el programa MARC, amb informació intercanviable per cintes magnètiques.

 • Bibliografia Nacional de Catalunya. Publicacions en sèrie
  Bibliografia Nacional de Catalunya. Publicacions en sèrie
  Publisher: Departament de Cultura
  ISSN: 0212-5846

 • Butlletí dels Mestres
  Butlletí dels Mestres
  Publisher: Departament d'Educació
  ISSN: 0213-0416
  Summary [1983-1995] En substitució del seu immediat predecessor, el Full d'Informació a les Escoles (1981-1982), es va reprendre la publicació del Butlletí dels Mestres iniciat l'any 1922 per la Mancomunitat de Catalunya i continuat més tard per la Generalitat republicana. La tercera època s'inicia el 1983 i es constitueix en portaveu d'informació, d'activitats de formació, d'experiències innovadores, de difusió de disposicions oficials i d'orientacions i programes. La seva periodicitat és trimestral. Deixa de publicar-se el desembre del 95.

 • Catalan Writing
  Catalan Writing
  Publisher: Departament de Cultura
  ISSN: 0214-3089
  Summary [1988-1995] Publicació semestral en llengua anglesa, destinada a donar a conèixer la literatura catalana i a difondre la producció literària actual enllà dels territoris d'implantació natural del català. Publicació semestral.

 • Catalunya Internacional
  Catalunya Internacional
  Publisher: Departament d'Empresa i Treball
  ISSN: 1135-8394
  Summary Publicació adreçada a l'empresa catalana amb voluntat d'expansió internacional. Inclou articles d'informació general i altres de més específics, que ajuden a aprofundir en el coneixement dels mercats exteriors per mitjà de les experiències pràctiques d'empreses que pertanyen a tots els sectors.

 • Circulart
  Circulart
  Publisher: Departament d'Educació
  ISSN: 0214-8633
  Summary [1989-1996] Publicació trimestral, iniciada el març del 1984, editada pel Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Ensenyament i destinada a professors de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari. Cada número és concebut amb un enfocament monogràfic, aporta diversos elements sobre aspectes diversos d'una temàtica, i així facilita recursos pedagògics als professors.

 • Coneixement i Societat
  Coneixement i Societat
  Publisher: Departament d'Empresa i Treball
  ISSN: 1696-7380
  Summary [2003-2008] Revista de periodicitat quadrimestral que pretén difondre, de manera rigorosa i entenedora alhora, els coneixements i les opinions dels estudiosos dels aspectes organitzatius, de gestió, de promoció i de projecció social referents a les universitats, la recerca i la innovació. Té edició electrònica en català i en anglès, accessibles en el web i s'edita també en paper, només en català, amb resums en anglès i en castellà.

 • Contacte. Full de la Direcció General d'Acció Cívica
  Contacte. Full de la Direcció General d'Acció Cívica
  Publisher: Departament de Drets Socials
  ISSN: 0214-8366
  Summary [1991-Publicació periòdica trimestral de caràcter bàsicament informatiu sobre iniciatives, projectes, actuacions, celebracions, etc. que tenen com a objecte el progrés del civisme a Catalunya.

 • Crònica d'Ensenyament
  Crònica d'Ensenyament
  Publisher: Departament d'Educació
  ISSN: 0214-0187
  Summary [1988-1995] Revista d'informació, opinió i debat sobre el món de l'educació. L'objectiu és facilitar una plataforma viva de reflexió i debat, en un moment d'innovació i de canvi al món de l'ensenyament, que contribueixi a l'adequació dels centres docents, de qualsevol nivell, a les exigències de la societat futura.

 • Cypsela
  Cypsela
  Publisher: Departament de Cultura
  ISSN: 0213-3431
  Summary [1976-2010] Revista d'arqueologia que s'estructura en un bloc dedicat a un tema monogràfic, un segon apartat que recull estudis diversos i dos apartats més amb bibliografia i ressenyes bibliogràfiques, respectivament.

 1  2  3  4  Next > 

Fragments   


Bona part de l'objectiu de l'entitat educativa arribava arreu de la nostra societat amb Palestra. Uns mateixos principis –ben constants, certament– ...[+]
 

Cart

0 Selected products
Legal Notice | Accessibility | Terms and conditions | Suport | About gencat | © Generalitat de Catalunya