Accés al contingut
Accés al menú de continguts
Revistes i butlletins
Paraules del títol
Títol
Matèria
ISSN
 (exemple: 0213-473X)


 • Perspectives territorials
  Perspectives territorials
  Editor: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  ISSN: 1579-3354
  Resum Revista que té com a propòsit recollir i divulgar entre els especialistes el contingut essencial dels treballs que promou el Departament en el marc de la seva responsabilitat de planificació.

 • Perspectives territorials, 01
  Perspectives territorials, 01
  Editor: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  ISSN: 1579-3354

 • Quaderns d'avaluació
  Quaderns d'avaluació
  Editor: Departament d'Educació
  ISSN: 1885-9038
  Resum Publicació periòdica quadrimestral que vol ser una eina de comunicació directa amb els centres educatius i d'altres organismes interessats en la qualitat de l'educació. Ofereix informacions dels estudis d'avaluació realitzats pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu o per altres institucions, així com reflexions sobre temàtiques relacionades amb l'avaluació.

 • Quaderns de la Mediterrània
  Quaderns de la Mediterrània
  Editor: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
  ISSN: 1577-9297
  Resum Publicació de periodicitat semestral que sorgeix de la voluntat, per part de l'IEMed, de contribuir a l'estudi de la Mediterrània fent difusió d'aspectes d'actualitat com ara les migracions, la mutació de valors o els processos sociològics, econòmics i polítics dels pobles que hi habiten, i que promou el diàleg intercultural. Cada número dedica un dossier central a un tema determinat, a més d'incloure articles sobre temes candents, una miscel·lània sobre aspectes culturals, antropològics i sociològics, i una secció de ressenya de llibres.

 • Quaderns de Medi Ambient
  Quaderns de Medi Ambient
  Editor: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  ISSN: 1134-587X
  Resum Publicació que aborda qüestions diverses relacionades amb el medi ambient, des de les més tradicionals com la gestió de residus, fins a la utilització de les noves tecnologies com Internet per difondre la informació ambiental.

 • Quaderns del CAC
  Quaderns del CAC
  Editor: Consell de l'Audiovisual de Catalunya
  ISSN: 1138-9761
  Resum Revista que impulsa el diàleg i la reflexió sobre la comunicació audiovisual i les empreses, organitzacions i mitjans de comunicació que hi operen a partir de qüestions relacionades amb aquests mitjans, tant de Catalunya com de la resta d'Europa. S'hi publiquen també els informes periòdics del Consell de l'Audiovisual a Catalunya. El Consell és un ens públic, independent de les Administracions públiques, que té com a missió vetllar pel respecte dels drets i les llibertats reconeguts a la Constitució i a l'Estatut en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisuals.

 • Qüestiió
  Qüestiió
  Editor: Departament d'Economia i Hisenda
  ISSN: 0210-8054
  Resum Deixa d'editar-se el juny de 2002. És substituïda per la publicació "SORT. Statistics and operations research transactions", publicada íntegrament en anglès.

 • Revista Catalana de Dret Públic
  Revista Catalana de Dret Públic
  Editor: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  ISSN: 1885-5709
  Resum Nova etapa de la revista Autonomies, que reprèn la seva publicació periòdica amb el nom de Revista Catalana de Dret Públic. Té una periodicitat semestral i s'edita en suport paper, on les diferents aportacions es publiquen en l'idioma de recepció, i en format electrònic, en dues versions, catalana i castellana, a més de l'original de l'article en el cas que no sigui escrit en una d'aquestes dues llengües. Cada número de la revista es dedica a un tema monogràfic tractat per diversos especialistes en la matèria.

 • Revista Catalana de Seguretat Pública
  Revista Catalana de Seguretat Pública
  Editor: Departament d'Interior
  ISSN: 1138-2465
  Resum Publicació semestral que el 2008 ha reprès la seva edició amb un nou disseny de coberta i amb la incorporació de breus resums (català/castellà i anglès) a tots els articles. La revista té l'objectiu de consolidar-se com una eina per a l'estudi, la reflexió i la recerca en matèria de seguretat, així com per aplegar experiències de tots els col·lectius professionals i institucions que hi estan relacionats (policia, serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, emergències, protecció civil, serveis penitenciaris, seguretat privada...).

 • Revista Catalana de Seguretat Pública [castellà]
  Revista Catalana de Seguretat Pública [castellà]
  Editor: Departament d'Interior
  ISSN: 1138-4921
  Resum Publicació semestral que el 2008 ha reprès la seva edició amb un nou disseny de coberta i amb la incorporació de breus resums (català/castellà i anglès) a tots els articles. La revista té l'objectiu de consolidar-se com una eina per a l'estudi, la reflexió i la recerca en matèria de seguretat, així com per aplegar experiències de tots els col·lectius professionals i institucions que hi estan relacionats (policia, serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, emergències, protecció civil, serveis penitenciaris, seguretat privada...).

 • Revista COM
  Revista COM
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 0213-8298
  Resum Butlletí del Gabinet de Didàctica. Periòdicament edita suplements monogràfics inúmeros extres. El núm. 1 surt el desembre de 1982. Actualment ja no s'edita.

 • Revista COM. Extra
  Revista COM. Extra
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 0214-0667
  Resum Número extraordinari i monogràfic del butlletí COM, amb el títol "Currículum de formació inicial de professors de català per a adults", expressament dissenyat per cobrir les necessitats de les persones que es volen dedicar a l'ensenyament del català als adults, però que interessa també les persones i institucions amb finalitats educatives semblants.

 • Revista COM. Suplement
  Revista COM. Suplement
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 0213-8301
  Resum Monogràfic que apareix de forma regular com a suplement de la revista Com ensenyar català als adults. És un instrument útil per al coneixement de la nostra llengua i el territori.

 • Revista Cultura
  Revista Cultura
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 0213-473X
  Resum La difusió, l'extensió, el desplegament dels béns culturals i, en definitiva, el foment de la cultura, és l'objectiu d'aquesta revista a l'abast de tothom. El primer número d'aquesta revista, surt el maig de 1986 i la seva periodicitat és mensual. Editada pel propi Departament i dirigida per J. Castellar-Gassol. El desembre del mateix any es publica l'últim número. El desembre de 2007 inicia una nova època.

 • Revista d'Estudis Autonòmics i Federals
  Revista d'Estudis Autonòmics i Federals
  Editor: Departament de la Presidència
  ISSN: 1886-2632
  Resum Nova publicació de caràcter pluridisciplinari especialitzada en l'anàlisi de temes federals i autonòmics d'arreu el món, del procés de constitucionalització de la Unió Europea, d'aspectes jurídics de l'Estat de les autonomies i de l'autogovern de Catalunya.

 • Revista d'etnologia de Catalunya
  Revista d'etnologia de Catalunya
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 1132-6581
  Resum Aquesta publicació de periodicitat semestral és una plataforma de difusió de les iniciatives, les realitzacions, les teories i les experiències dels investigadors i dels col·lectius d'estudiosos existents en aquest camp del coneixement. Cada número inclou un dossier monogràfic, amb aportacions d'experts en la matèria d'arreu del món, i una secció sobre les recerques de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Ofereix, a més, informacions sobre associacions i entitats relacionades amb l'estudi del patrimoni etnològic i la museografia.

 • Revista de Catalunya
  Revista de Catalunya
  Editor: Departament de la Presidència
  ISSN: 0213-5876
  Resum Publicació mensual estructurada en seccions que recullen textos que van des de l'especulació teòrica fins a l'anàlisi i la crítica de la realitat cultural, social, històrica, política, econòmica i científica, sense deixar la literatura, les arts plàstiques, el teatre, el cinema o la música. A més dels assaigs, publica cròniques, comentaris crítics, ressenyes bibliogràfiques i altres textos que en faciliten la funció informativa seriosa.

 • Revista Llengua i Dret
  Revista Llengua i Dret
  Editor: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  ISSN: 0212-5056
  Resum Publicació semestral d'estudi i informació sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el règim jurídic de l'ús de les llengües i la planificació lingüística. Els articles es publiquen en la llengua original i inclou resums en anglès. A partir del número 50 s'edita també en versió electrònica.

 • Revista Medi ambient
  Revista Medi ambient
  Editor: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  ISSN: 1130-4022
  Resum Publicació periòdica quadrimestral que té com a objectiu informar i sensibilitzar l'opinió pública sobre aquelles qüestions que se susciten al voltant del medi ambient. Esdevé un marc de debat i un espai per al coneixement d'avenços, programes, projectes i actuacions que es produeixin a Catalunya i arreu del món.

 • Revista Unicum
  Revista Unicum
  Editor: Departament d'Educació
  ISSN: 1579-3613
  Resum Publicació periòdica anual que vol ser un punt de confluència d'experiències i recerques en l'àmbit de la restauració i la seva didàctica, mitjançant la difusió de les actuacions de conservació i restauració en béns culturals de diferents característiques i procedències. Els articles s'agrupen en diverses seccions: història, restauració, pedagogia, materials, recerca i notícies. Textos en català, castellà i anglès.

< Anterior 1  2  3  4  Següent > 

Fragments   


Amb les tropes franquistes ocupant les Vilelles, alhora que avançaven per altres pobles del Priorat, la situació de l'exèrcit republicà a Montsant ...[+]
 

Cistella

0 Productes escollits
Avís legal | Accessibilitat | Condicions d’ús | Suport | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya