Accés al contingut
Accés al menú de continguts
Revistes i butlletins
Paraules del títol
Títol
Matèria
ISSN
 (exemple: 0213-473X)


 • De Museus: Quaderns de museologia i museografia
  De Museus: Quaderns de museologia i museografia
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 0214-2414
  Resum [1988-1996] Quaderns de museologia i museografia és el subtítol que manifesta més explícitament el radi d'acció d'aquesta revista semestral. Componen el contingut estudis, informes, cròniques i bibliografia que no sols incideixen en el terreny museístic català, sinó que s'interessen per la temàtica a nivell mundial. Eina de treball indispensable, doncs, per a tots els qui treballen en aquest camp.

 • Documents de Treball
  Documents de Treball
  Editor: Departament de la Presidència
  ISSN: 0213-5175
  Resum [1992-1995] Publicació periòdica adreçada a un públic especialitzat que desitja aprofundir aspectes concrets de la realitat comunitària europea. De periodicitat irregular, deixa de publicar-se el desembre de 1995.

 • Eix. Cultura industrial, tècnica i científica núm. 1. Maig del 2016. La dona a la fàbrica
  Eix. Cultura industrial, tècnica i científica núm. 1. Maig del 2016. La dona a la fàbrica
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 2462-4470
  Resum La revista semestral Eix, editada pel mNACTEC i el seu Sistema Territorial, vol difondre el patrimoni i la cultura científica i tècnica de la societat industrial catalana. S'hi tracten temes de patrimoni industrial i científic i turisme industrial a Catalunya i el món, i es fa ressò de la tasca dels museus del Sistema. Presenta un dossier central que tracta en profunditat sobre la dona a la fàbrica; un article, entre d'altres, sobre la ruta de patrimoni industrial de l'Empordà a Enkarterri; una entrevista a Lorna Davidson sobre la colònia tèxtil escocesa de New Lanark; i una visita guiada al mNACTEC de la mà de Francesc Mauri. Adreçada al públic general, ofereix el contingut d’una manera planera, moderna i rigorosa, en català amb abstracts en castellà i anglès.

 • Empúries
  Empúries
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 0213-9278
  Resum [1998-2007] Publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat; una d'estudis, amb articles analítics o concrets, de tema lliure, i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

 • Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
  Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
  Editor: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  ISSN: 0213-5639
  Resum [1986-2006] Publicació periòdica bimestral que, mitjançant el tractament de temes monogràfics, pretén aportar idees i dades sobre l'organització de l'espai i del territori, de l'edificació i de les infraestructures a Catalunya.

 • Fires de Catalunya 2021. Ferias de Cataluña. Fairs in Catalonia
  Fires de Catalunya 2021. Ferias de Cataluña. Fairs in Catalonia
  Editor: Departament d'Empresa i Treball
  ISSN: 1888-2374
  Resum Nova edició del calendari de fires de Catalunya per a l'any 2021, que inclou la previsió de 396 activitats firals, de les quals 60 seran d'àmbit internacional o estatal, i 336 d'àmbit català, comarcal, intercomarcal i local. L'oferta presentada comprèn tots els sectors de l'economia, des dels més tradicionals de l'agricultura, la ramaderia i l'artesania als més innovadors en l'àmbit industrial i tecnològic. Inclou també un capítol dedicat a fires pluriennals sense convocatòria per al 2020 i una relació de membres de la Federació de Fires de Catalunya - FEFIC. Aquesta informació és consultable també a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement, http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ on s'actualitza sistemàticament.


  ENG
  New edition of the calendar of fairs of Catalonia for the year 2021, which includes the forecast of 396 trade fair activities, of which 60 will be international or national, and 336 of Catalan, regional, intercomarcal and local scope. The offer presented includes all sectors of the economy, from the most traditional of agriculture, livestock farming and crafts to the most innovative in the industrial and technological field. It also includes a chapter dedicated to multi-year fairs without an announcement for 2020 and a list of members of the Federation of Fairs of Catalonia - FEFIC. This information can also be consulted on the website of the Department of Business and http://empresa.gencat.cat/ca/inici/, where it is systematically updated.


 • Fòrum. Revista d'informació i investigació socials
  Fòrum. Revista d'informació i investigació socials
  Editor: Departament de Drets Socials
  ISSN: 1134-8356
  Resum [1994-1997] Revista que es configura bàsicament en dues grans parts netament diferenciades. A la primera hi trobarem articles dedicats al tema que s'estudia, mentre que la segona té nou seccions fixes, un apartat de legislació, un de documentació i un de formació.

 • Fulls Econòmics del Sistema Sanitari
  Fulls Econòmics del Sistema Sanitari
  Editor: Departament de Salut
  ISSN: 0214-7998
  Resum [1989-2010] Informació econòmicosanitària adreçada als professionals de la sanitat i dels sectors que hi estan vinculats que tracta aspectes diversos relacionats amb aquests dos àmbits.

 • Idees
  Idees
  Editor: Departament de la Presidència
  ISSN: 1575-0914
  Resum [1999- ] Revista trimestral de debat i de reflexió que té com a objectiu establir un marc per a l'anàlisi i la discussió sociològica i ideològica del món actual, més enllà de problemàtiques més immediates. A més de les seccions habituals, cada número presenta un dossier amb intervencions de destacats especialistes.

 • IEMed. Mediterranean Yearbook
  IEMed. Mediterranean Yearbook
  Editor: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
  ISSN: 1698-3068
  Resum Anuari, fruit de la col·laboració entre l'IEMED i la Fundació CIDOB, que proporciona un conjunt de dades i claus d'interpretació dels principals processos polítics, econòmics, socials i culturals que tenen lloc a l'àrea mediterrània.

 • Integració Europea
  Integració Europea
  Editor: Departament de la Presidència
  ISSN: 0214-3593
  Resum [1988-1993] En la perspectiva del mercat interior europeu del 1992, aquesta revista de periodicitat trimestral sorgeix amb la voluntat d'aconseguir dos objectius prioritaris: donar una informació rigorosa i aprofundida sobre les comunitats europees des d'una òptica pluridisciplinària, i contribuir a la creació d'una terminologia jurídicoeconòmica comunitària en català.

 • IURIS
  IURIS
  Editor: Departament de Justícia
  ISSN: 1134-8372
  Resum [1994-1995] Revista que pretén convertir-se en uns quaderns de política jurídica, on pugui tenir cabuda la investigació jurídica avançada, en els vessants del dret constitucional, privat, penal, contenciós administratiu o social. Els articles es publiquen respectant la llengua original dels autors.

 • Justiforum
  Justiforum
  Editor: Departament de Justícia
  ISSN: 1134-3923
  Resum [1994-2000] De 1986 al 1994, aquesta revista es publicà amb la capçalera "Papers d'Estudis i Formació". Tracta temes diversos relacionats amb les competències i activitats del Departament de Justícia, com les actuacions en matèria de justícia juvenil, el règim lingüístic de l'Administració de Justícia a Catalunya o les activitats formatives a diversos nivells.

 • Llengua i ús
  Llengua i ús
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 1134-7724
  Resum [1994-2008] Revista quadrimestral que informa sobre les principals línies d'actuació i els objectius a assolir en el procés de normalització de la llengua catalana, amb el tractament de temes d'actualitat relacionats amb el seu ús en els més diversos àmbits. El número 40 és el darrer en versió impresa. Continua en edició digital a http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llengua_i_us/.

 • Mnemòsine
  Mnemòsine
  Editor: Departament de Cultura
  ISSN: 1698-109X
  Resum [ Publicació del Museu d'Història de Catalunya en coedició amb l'Associació de Museòlegs de Catalunya, dedicada a l'actualitat museística del país.

 • Món Laboral
  Món Laboral
  Editor: Departament d'Empresa i Treball
  ISSN: 0213-5388
  Resum [1986-2011] Revista semestral d'estudis, dades, informació i reflexió sobre el món del treball. Adreçada no sols als especialistes del dret laboral, sinó també als empresaris, treballadors i organitzacions, amb especial atenció als països de la Unió Europea. Conté un resum en castellà i anglès.

 • Nota conjuntura econòmica
  Nota conjuntura econòmica
  Editor: Departament d'Economia i Hisenda
  ISSN: 1135-4615
  Resum [1995-2008] Publicació periòdica que analitza l'evolució de l'activitat econòmica, la dinàmica empresarial, el mercat de treball, el comerç exterior i la inversió estrangera, l'evolució dels preus i dels salaris i les finances del sector públic de la Generalitat.

 • Nota d'Economia
  Nota d'Economia
  Editor: Departament d'Economia i Hisenda
  ISSN: 0213-3644
  Resum [1983-2012] Revista de periodicitat quadrimestral que té com a objectiu potenciar l'anàlisi i la reflexió de qualitat entre els experts, tant del món acadèmic com de l'administració, sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic, que són tractats de forma monogràfica a cada número. Inclou els resums dels darrers Papers de Treball publicats pel Departament d'Economia i Finances.

 • Notes Informatives
  Notes Informatives
  Editor: Departament d'Economia i Hisenda
  ISSN: 0213-4167
  Resum Publicació periòdica sobre temes monogràfics relacionats amb la Comunitat Europea i amb el món europeu en general. Els plantejaments de síntesi i el seu caràcter didàctic la fan apta per a tota mena de lectors.

 • Papers d'Estudis i Formació
  Papers d'Estudis i Formació
  Editor: Departament de Justícia
  ISSN: 0213-6015
  Resum Òrgan d'informació sobre les activitats del Departament de Justícia i d'intercanvi de reflexions sobre la temàtica d'aquest departament, editat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Actualment ja no s'edita. Vegeu Justiforum.

< Anterior 1  2  3  4  Següent > 

Fragments   


Amb les tropes franquistes ocupant les Vilelles, alhora que avançaven per altres pobles del Priorat, la situació de l'exèrcit republicà a Montsant ...[+]
 

Cistella

0 Productes escollits
Avís legal | Accessibilitat | Condicions d’ús | Suport | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya